Latest News

Weryfikacja długości oraz typu śruby

Problem u klienta:
Niepoprawne zestawienie kombinacji typ śruby - o-ring. Związku z licznymi pomyłkami pracowników montażu śrub w korpusach pomp występowały błędy montażu, które można było zweryfikować dopiero na stacji pomiarów (ukończony produkt) lub w najgorszym wypadku u klienta końcowego. Skutkiem tych pomyłek była reklamacja związana z karami dla zakładu.

Przyjęte założenia:

  • Wyeliminowanie błędów montażu

Rozwiązanie:
Zrealizowaliśmy stanowisko weryfikacji montażu opierając się na precyzyjnych czujnikach pomiaru długości śrub. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od wzorca na ekranie operatora pojawiał się komunikat o błędnej śrubie i utrzymywał się on do momentu włożenia poprawnego zestawu śruba + o-ring.

Przed

Po

Osiągnięte korzyści:

  • Wyeliminowanie błędów montażu
  • Brak kar na producenta
  • Zmniejszona ilość reklamacji