Latest News

Modernizacja stanowiska montażu pokrywy wraz z kontrolą prawidłości złożenia

Problem u klienta:
Montaż przedniej pokrywy wykonywana przez pracowników była nieefektywna oraz nieprecyzyja.

Przyjęte założenia:
  • Zwiększenie efektywności produkcji
  • Wyeliminowanie błędów

Rozwiązanie:
W celu realizacji założeń zmodernizowaliśmy stanowisko montażu pokrywy. Aby uniknąć wszelkiego rodzaju nieprawidłowości stanowisko wyposażyliśmy w czujniki, które informowały pracownika o ewentualnych nieprawidłowościach montażu elementu.

Przed

Po

Osiągnięte korzyści:

  • Większa efektywność produkcji
  • Brak błędów związanych z montażem pokrywy