Latest News

Stanowisko do ewakuacji oleju hydraulicznego ze stanowiska testowego korpusów silników hydraulicznych.

Problem u klienta:
Po wykonaniu ciśnieniowego testu szczelności silnika hydraulicznego niewielka część oleju pozostawała w korpusie. W skali roku straty firmy z tytułu uzupełniania drogiego oleju hydraulicznego (którego resztka zalegała w korpusie po próbach ciśnieniowych) były do tego stopnia znaczące, że postanowiono odzyskiwać olej. Stworzono stanowisko, przy którym pracownik produkcji odzyskiwał olej kręcąc ręcznie wałem pompy. Odzyskany olej ściekał do kuwety i był odtransportowywany do zbiornika głównego, a następnie na korpusie wybijano ręcznie numer identyfikacyjny. Problem polegał na braku powtarzalności procesu i na bardzo różnym stopniu „osuszenia” korpusów po procesie odzyskiwania (czynnik ludzki).

Przyjęte założenia:

  • Oszczędność materiału: tu zminimalizowanie strat oleju
  • Skrócenie czasu odzyskania oleju wraz z wybiciem numeru
  • Powtarzalność procesu (każdy korpus „osuszony” w tym samym stopniu z analogicznie wybitym numerem)

Rozwiązanie:
Zaprojektowane i wykonane przez nas zautomatyzowane stanowisko do ewakuacji oleju z korpusów hydraulicznych oraz równoczesnego grawerowania numerów na korpusach.

Osiągnięte korzyści:

  • Zrealizowanie wszystkich przyjętych założeń
  • Zwiększenie wydajności pracy pracownika (po umieszczeniu korpusu na stanowisku, może on zająć się dodatkowymi czynnościami)
  • Usprawnienie i usystematyzowanie produkcji
  • Poprawa jakości procesu (minimalna ilość oleju pozostałego w korpusie oraz estetyka wygrawerowanego numeru
  • Zaoszczędzone pieniądze naszego klienta!