Latest News

Sprawdzanie poprawności zaciskania obejm na króćcach aluminowiowego bloku

Problem u klienta:
Niepoprawne umiejscowienie obejm na króćcu skutkowało reklamacjami oraz wadliwym produktem końcowym. Każda operacja miała być rejestrowana w bazie danych sql, w której zachowywane miały zostać takie informacje jak: numer zlecenia, identyfikator art., identyfikator operatora, w razie błędu dodatkowo rejestrowana była przyczyna błędu.

Przyjęte założenia:
  • Wyeliminowanie niepoprawnych umiejscowień obejm na króćcu

Rozwiązanie:
W celu rozwiązania problemu klienta, zrealizowaliśmy stanowisko kontroli optycznej opartej na oprogramowaniu CamTrace z użyciem kamery inspekcyjnej. Również stworzyliśmy oprogramowanie umożliwiające korzystanie pracownikom ze stanowiska. Dane zapisywane są w bazie dany Microsoft SQL Server 2014, pozwalając na ich późniejsze przetwarzanie, raportowanie oraz eksportowanie. W celu zabezpieczenia systemu przed nieautoryzowanym dostępem i zmianą parametrów oprogramowania, w systemie zdefiniowano 3 poziomy dostępu.

Osiągnięte korzyści:

  • Wyeliminowanie wadliwych produktów
  • Zmniejszenie ilości reklamacji