Latest News

Modernizacja prasy, instalacja osłon kurtyn bezpieczeństwa

Problem u klienta:
Źle zabezpieczona prasa wiązała się z koniecznością przestrzegania pewnych reguł BHP na terenie zakładu, również przestarzałe zabezpieczenia wpływały na mniejsze bezpieczeństwo pracowników.

Przyjęte założenia:
  • Uaktualnienie zabezpieczeń prasy

Rozwiązanie:
W celu poprawy zabezpieczeń stworzyliśmy kurtyny osłonne spełniające wymaganiom klienta. We współpracy z SICK zmodernizowaliśmy prasę, aby spełniała wszystkie standardy.

Osiągnięte korzyści:

  • Poprawa bezpieczeństwa pracowników