Latest News

Stanowisko do wciskania o-ringów w gniazdo wycięte w czole śruby hydraulicznej.

Film związany z funkcjonowaniem maszyny

Problem u klienta:
Uszkodzenia o-ringów w czasie montażu oraz zbyt długi czas tego procesu. Wciskanie o-ringów w rowek wyfrezowany w czołowej powierzchni śruby polegało na ręcznym wbijaniu go przy użyciu młotka i pobijaka. Bardzo ciasne spasowanie rowka z o-ringiem oraz duża twardość materiału, z którego był on wykonany powodowało dość powszechne uszkodzenia mechaniczne takiego uszczelnienia oraz późniejsze nieszczelności podczas prób ciśnieniowych gotowego elementu.

Przyjęte założenia:

  • Powtarzalność montażu poprzez jego automatyzację
  • Eliminacja uszkodzeń mechanicznych
  • Usprawnienie procesu poprzez skrócenie jego czasu

Rozwiązanie:
Zaprojektowanie i wykonanie przez nas stanowisko do automatycznego wciskania o-ringów w czoło śrub hydraulicznych. Urządzenie obsługiwane jest przez jednego pracownika, którego zadaniem jest ułożenie w specjalnych gniazdach 10ciu śrub oraz naduszenie guzika, całą resztę wykonuje nasza maszyna.

Osiągnięte korzyści:

  • Zrealizowanie wszystkich przyjętych założeń
  • Skrócenie czasu montażu
  • Odciążenie zadaniowe montażysty
  • Brak reklamacji
  • Zwielokrotniona wydajność montażu
  • Zaoszczędzone pieniądze naszego klienta!